Polski Ład: Zmiany w opłacaniu zaliczek oraz rocznego PIT przez przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 r.:

1) do 30 000 zł wzrośnie kwota wolna od podatku;

2) do 120 000 zł zostanie podwyższony limit drugiego progu podatkowego;

3) zostanie zlikwidowana możliwość odliczania od podatku 7,75% składki zdrowotnej;

4) zostaną wprowadzone trzy nowe zwolnienia z PIT dla przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają co najmniej czwórkę dzieci,
  • przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską; to zwolnienie będzie miało zastosowanie do przedsiębiorców, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium RP po 31 grudnia 2021 r.,
  • mimo nabycia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą nadal aktywni zawodowo.

Każde z trzech wymienionych powyżej zwolnień będzie wynosiło 85 528 zł rocznie. Ustawodawca zastrzegł jednak, że suma przychodów zwolnionych od podatku przysługujących na podstawie ww. zwolnień nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z więcej niż jednego zwolnienia, kwoty tych zwolnień nie będą się sumować;

5) zostanie wprowadzona ulga dla klasy średniej, która obejmie przedsiębiorców zarabiających miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Zmiany omówione w pkt 1, 2 i 5 będą dotyczyły tylko przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Zmiany omówione w pkt 3 i 4 obejmą zarówno przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym.