Wcześniejsza wypłata wynagrodzeń – czy to możliwe?

 

Przypominamy również o tym, że nie można z dnia na dzień przesunąć terminu wypłaty wynagrodzeń, które w zależności od przyjętych zasad w Państwa firmie, mogą być wypłacane na koniec miesiąca lub do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli chodzi o chęć zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń, bardzo istotne jest zachowanie terminów. Zgodnie z przepisami prawa pracy wprowadzone przez Państwa zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości osobom zatrudnionym.

Uwaga!
Moment wypłaty wynagrodzeń ma ogromny wpływ na sposób i poprawność sporządzenia listy płac, zwracamy uwagę na to, że wypłata wynagrodzenia po dniu 31 grudnia 2021 r. będzie już obliczona zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu.

Podsumowując, moment zapłaty składek ZUS oraz moment wypłaty wynagrodzeń na przełomie roku 2021/2022 może mieć ogromny wpływ na Państwa zobowiązania publicznoprawne, ale także może mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń Państwa pracowników. Zalecamy zachowanie ogromnej ostrożności przy dokonywaniu przelewów dotyczących, zarówno składek ZUS, jak również wypłaty wynagrodzeń.