Jak przygotować się do wypłaty wynagrodzeń w 2022 r.?

Od 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.

Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia. Przygotowując się do wypłaty wynagrodzeń na nowych zasadach należy poinformować pracowników o możliwości złożenia:

Wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń warto wysłać do pracowników informacje wyjaśniające zasady ich stosowania.

 

Podstawa prawna

Stan prawny aktualny na dzień 15.12.2021 r.