Nowe terminy zwrotu VAT w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT zostały wprowadzone dwa nowe, skrócone terminy zwrotu VAT. Tak zwany szybki zwrot VAT w terminie 15 dni wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład” oraz zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Najatrakcyjniejszy dla podatników wydaje się zwrot w terminie 15 dni, ale nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać. Takiego zwrotu nie uzyska choćby podatnik, który nie ewidencjonuje obrotu na kasie online.

Co do zasady, zwrot VAT przysługuje w terminie 60 dni (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku korzystania ze zwrotu w tym terminie należy wpisać „1” (co oznacza „tak”) w polu P_ 57 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT.

Oprócz terminu standardowego przepisy VAT przewidują trzy szczególne terminy zwrotu VAT (przy czym dwa z tych terminów są nowościami roku 2022), tj. zwrot VAT w terminie:

  • 15 dni od dnia złożenia deklaracji VAT lub korekty tej deklaracji – w tym terminie zwrot różnicy VAT mogą otrzymać tzw. podatnicy bezgotówkowi (art. 87 ust. 6d-6i ustawy o VAT), przy czym ze zwrotu w tym terminie korzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r. (art. 77 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 2105 ze zm.),
  • 25 dni od dnia złożenia rozliczenia – w tym terminie zwrot różnicy VAT otrzymać mogą podatnicy wykazujący w deklaracjach VAT przede wszystkim uregulowane faktury (zob. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT) oraz podatnicy wykazujący różnicę VAT do zwrotu na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT),
  • 40 dni od dnia złożenia rozliczenia – w terminie tym zwrot różnicy VAT mogą otrzymać podatnicy wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane (art. 87 ust. 5b ustawy o VAT), przy czym ze zwrotu w tym terminie korzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r. (art. 6 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 2076).