Podatkowe preferencje bycia rodzicem – ulga dla rodzin 4+

Rodzice czwórki dzieci w 2022 r. mogą odnieść spore korzyści podatkowe dzięki nowej uldze zwanej 4+.

Ulga rodzina 4+ polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów/dochodów przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Zwolnieniem objęta jest kwota 85.528 zł.

Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia. Zwolnione od opodatkowania jest 85.528 zł przychodu/dochodu – w zależności od formy opodatkowania.

 

Ulga dla każdego 

Jest to jedna z nielicznych ulg, z której mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Ulga przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym:

  • według skali podatkowej (na zasadach ogólnych),
  • 19% podatkiem liniowym,
  • stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Jak to będzie działać? 

Nowa ulga polega na zwolnieniu od podatku przychodów w przypadku podatników zryczałtowanego podatku dochodowego oraz dochodu w przypadku podatników podatku liniowego i podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Ministerstwo Finansów informuje, że ulga będzie mogła być rozliczana już w trakcie roku podatkowego, co oznacza, iż do czasu uzyskania odpowiednio przychodu/dochodu ponad limit 85.528 zł podatek dochodowy nie wystąpi. Decyzja co do terminu wykorzystania ulgi należy tylko do podatnika. Już w trakcie roku ulga może być rozliczana na etapie pobierania zaliczek, obniżając na bieżąco podatek, lub też przedsiębiorca może zdecydować o jej rozliczeniu w zeznaniu rocznym. O chęci skorzystania z ulgi i sposobie jej rozliczenia każdy przedsiębiorca powinien poinformować biuro rachunkowe.

 

Warunki skorzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli np. czwarte dziecko urodzi się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej ulgi. Z tego względu – ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

 

Jaka kwota podlega zwolnieniu?

Zwolnieniu podlega kwota przychodu/dochodu nieprzekraczająca 85.528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych ma prawo do ulgi (2 x 85.528 zł). Innymi słowy, limit 85.528 zł przysługuje podatnikowi a nie łącznie rodzicom np. małżeństwu.

 

Przykład

Przedsiębiorca wychowuje czworo małoletnich dzieci i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jego małżonka, mama dzieci, pracuje na etacie. Obojgu przysługuje ulga dla rodzin 4+.

Przedsiębiorca rozlicza ulgę samodzielnie informując o fakcie stosowania ulgi biuro rachunkowe. Mama dzieci, składa natomiast stosowane oświadczenie o stosowaniu ulgi u swojego pracodawcy.  

 

Ważne!Ulga przysługuje niezależnie od stanu cywilnego. Skorzystać z niej mogą nie tylko małżonkowie. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i rodzice pozostający w związkach nieformalnych. 

 

Dzieci

Dla potrzeb ulgi uwzględniamy dzieci:

  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

– nie stosowały przepisów art. 30c (podatek liniowy w działalności gospodarczej) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a (najem prywatny) tej ustawy, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

– nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

– nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala) lub art. 30b (kapitały pieniężne) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 (zwolnienie dla osób do 26. roku życia i osób powracających zza granicy na terytorium RP), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Podstawa prawna: