Przelew zamiast terminalu możliwy?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie są konieczne terminale, a przedsiębiorca może zapewnić płatność przelewem.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. pojawił się nowy obowiązek po stronie przedsiębiorcy, to jest zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego (np. karty, karty zbliżeniowej, usługi BLIK).

W ostatnim czasie trwały dyskusje nad tym, jakie podejście do przepisu będzie miało Ministerstwo Finansów, albowiem nie było pewne, czy uzna, iż zapewnienie płatności poprzez przelew będzie spełniało obowiązek przedsiębiorcy.

Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie na stronie biznes.gov.pl wskazało, iż za płatności bezgotówkowe może być uznana:

  • płatność plastikową kartą płatniczą – pozwala dokonywać płatności zbliżeniowych lub takich, przy których należy podać kod PIN (do przyjęcia takiej płatności konieczny jest terminal),
  • płatność online kartą płatniczą – pozwala na dokonanie płatności przez wpisanie 16-cyfrowego numeru karty płatniczej i 3-cyfrowego kodu z odwrotu karty,
  • płatność BLIK – pozwala dokonywać płatności za pomocą aplikacji mobilnej banku (aplikacja na telefon) i generowanego w niej krótkoterminowego 6-cyfrowego kodu,
  • internetowe zlecenie przelewu bankowego (przelew na rachunek) – pozwala na dokonanie płatności za pomocą rachunku bankowego poprzez wydanie do banku dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniężnej na inny (wskazany) rachunek bankowy.

 

Czy, jeśli nie mam kasy fiskalnej, ponieważ nie dokonuję sprzedaży dla osób nieprowadzących działalność gospodarczą muszę także posiadać terminal?

Nie, ponieważ przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Czy konsumentowi w danym miejscu mam udostępnić np. Internet i komputer, aby mógł wejść na stronę swojego banku i dokonać przelewu?

Przedsiębiorca może zapewnić możliwość dokonania płatności przelewem, ale nie musi zapewniać jej w miejscu sprzedaży. Tym samym można wystawić fakturę na przelew konsumentowi i konsument poza lokalem przedsiębiorcy dokona płatności.

 

Podstawa prawna:

  • art. 19a ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)