Brak terminala płatniczego nie pozbawi prawa do rozliczeń kwartalnych VAT

Od 2022 r. podatnik, który jest zobowiązany ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, ma obowiązek zapewnić klientom możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Jeśli tego nie zapewni, to nie może korzystać z kwartalnego rozliczenia VAT. Jak potwierdził MF, nie oznacza to obowiązku zakupu terminala płatniczego, który stanowi jedną z form instrumentów płatniczych. Warunek ten będzie również spełniony, gdy udostępnimy klientowi np. swój rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, muszą umożliwić konsumentom zapłatę bez użycia gotówki, przy użyciu instrumentu płatniczego. Taką możliwość przedsiębiorca musi zapewnić w każdym miejscu, w którym wykonuje swoją działalność.

W dwóch przypadkach prawo do wyboru formy płatności przez konsumenta będzie jednak ograniczone:

  • jeżeli umowa między przedsiębiorcą a konsumentem jednoznacznie wskazuje obowiązek zapłaty w określonej formie (na przykład w formie bezgotówkowej na rachunek przedsiębiorcy) – w takiej sytuacji konsument musi zapłacić w sposób przewidziany w umowie,
  • jeżeli wartość transakcji przekracza 20 000 zł – w takiej sytuacji, od stycznia 2023 r., konsument będzie musiał zapłacić w formie bezgotówkowej.

Jeżeli obowiązkowo ewidencjonujemy sprzedaż na kasie fiskalnej i nie zapewnimy klientom możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, nie będziemy mogli skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT.

Ważne

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy:

  • zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej,
  • dostarczający towary lub usługi osobom prywatnym (konsumentom),

muszą umożliwić tym osobom zapłatę bez użycia gotówki, za pomocą dedykowanego do takiego obrotu instrumentu płatniczego, w każdym miejscu, w którym wykonują swoją działalność.

Instrument płatniczy to zindywidualizowane urządzenie lub zbiór procedur uzgodniony przez użytkownika i dostawcę, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

Bezgotówkowe instrumenty płatnicze służą do zapłaty za określoną transakcję płatniczą za pomocą rachunku bankowego.

Jak wyjaśniło jednak MF (zob. wyjaśnienia „Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe” na stronie biznes.gov.pl), nie oznacza to konieczności zakupu terminala płatniczego:

Realizacja obowiązku, który polega na umożliwieniu klientowi konsumentowi zapłatę w formie bezgotówkowej, może polegać na:

  • udostępnieniu terminala płatniczego,
  • integracji firmowego konta bankowego z usługą BLIK,
  • udostępnienia firmowego numeru konta bankowego.

Infor