MF przedłużył terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych

W związku z trwająca epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r.

 

Co się zmieniło?

Zakres prac Nowy termin wykonania Dotychczasowy termin wykonania
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy do 24 czerwca 2022 r. do 26 marca 2022 r.
Zakończenie inwentaryzacji do 24 czerwca 2022 r. do 26 marca 2022 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych do 30 czerwca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
Złożenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 sierpnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dodatkowo w tym roku Ministerstwo Finansów zdecydowało się również na odroczenie terminów dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych o 3 miesiące.

 

Kto może skorzystać z nowych terminów?

Z późniejszego wypełnienia obowiązków mogą skorzystać jednostki, których rok obrotowy kończy się po 29 września 2021 r., jednak nie później niż w 30 kwietnia 2022 r.

 

Uwaga!Jeśli potrzebują Państwo sprawozdania finansowego za rok 2021 wcześniej, prosimy o kontakt z biurem rachunkowym w celu uzgodnienia terminu jego sporządzenia.

  

Podstawa prawna:

  • § 2b§ 3a§ 10aa rozporządzenie Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.).

Publikacja: 10.03.2022 r.