Zmiany w zasadach składania deklaracji akcyzowych od rozliczenia za kwiecień 2022 r.

Kolejne zmiany w zasadach wypełniania i podpisywania deklaracji obowiązują od rozliczenia za kwiecień 2022 r. Przede wszystkim są to nowe wersje formularzy oraz możliwość opatrywania deklaracji podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane z wykorzystaniem platformy PUESC. Wprowadzono także możliwość podpisywania podpisem elektronicznym wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy. Do tej pory taka opcja dotyczyła wniosku o wydanie lub sprzedaż znaków akcyzy.

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (www.puesc.gov.pl). Jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nadal mogą składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych). Zasady te nie uległy zmianie.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych

Nowe wzory deklaracji akcyzowych stosowane od rozliczenia za kwiecień 2022 r. określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2436). Od rozliczenia za kwiecień 2022 r. wprowadzono drobne zmiany w zasadach ich wypełniania (patrz tabela).

Tabela. Nowe wersje wzorów deklaracji akcyzowych stosowanych od rozliczenia za kwiecień 2022 r.

Lp.

Rodzaj deklaracji

Uwagi – zmiany od rozliczenia za kwiecień 2022 r.

1.

AKC-4/AKC-4zo – formularz główny, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularze szczegółowe od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, których wzory określają załączniki nr 2-14 do rozporządzenia:

AKC-4/AAKC-4/BAKC-4/CAKC-4/DAKC-4/EAKC-4/FAKC-4/HAKC-4/IAKC-4/JAKC-4/KAKC-4/LAKC-4/MAKC-4/N

Zmianie ulegly zasady wypełniania załącznika AKC-4/E(9) do deklaracji AKC-4, w którym wykazywana jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W części B. WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO tego formularza kwota zwolnienia wykazywana jest w rozbiciu na następujące tytuły zwolnień:

1) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 109a ust. 1 ustawy akcyzowej (pojazd elektryczny lub napędzany wodorem),

2) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 163a ust. 1 ustawy akcyzowej (pojazd hybrydowy),

3) pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego samochodu osobowego

We wszystkich załącznikach w części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”.

2.

AKC-WW – deklaracja akcyzowa od wyrobów węglowych

Stosujemy formularz AKC-WW wersja 7. W części A formularza wprowadzono dodatkową pozycję nr 8 ,,wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie poz. 9, w którym wnioskodawca powinien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje.

W części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”.

3.

AKC-EN – deklaracja akcyzowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

Stosujemy formularz AKC-EN wersja 9.

W części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”.

4.

AKC-ST/AKC-STn – deklaracja akcyzowa od suszu tytoniowego

Stosujemy formularz

AKC-ST/AKC-STn wersja 6.

W części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”.

5.

AKC-WG – deklaracja akcyzowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Stosujemy formularz AKC-WG wersja 6.

W części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”,

6.

AKC-PA – deklaracja akcyzowa w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Dokonaną przedpłatę podatku akcyzowego dla produkcji wyrobów akcyzowych, która odbyła się w kwietniu 2022 r., podatnicy rozliczą na wzorze deklaracji AKC-PA wersja 8 z odpowiednim załącznikiem szczegółowym, w którym nie wprowadzono zamian w zasadach wypełniania