Wielkanocne jajeczko w kosztach firmy

Zbliża się Wielkanoc. W większości firm istnieje tradycja organizacji spotkania z tej okazji z pracownikami.

Przedsiębiorca, jako organizator spotkania ma prawo rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na żywność i napoje podane w trakcie wielkanocnego spotkania.

 

Co mówi ustawa o podatku dochodowym? 

Ustawa wskazuje bardzo ogólnie: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W tzw. katalogu negatywnym, który określa, jakiego rodzaju wydatków nie zaksięgujemy w kosztach ustawodawca wymienia koszty reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Utrwalona linia interpretacyjna organów podatkowych wskazuje, iż wydatki poniesione na zwyczajowy poczęstunek dla pracowników z okazji świąt Wielkanocnych nie stanowią wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług, aby mogły być zaliczone do kosztów podatkowych powinny spełniać wymogi ustawy, czyli powinny być wydatkami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”.  interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25.11.2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

 

Wydatki poniesione na spotkanie wielkanocne zostaną zaksięgowane w kosztach firmy, w szczególności gdy spotkanie ma na celu budowę pozytywnej atmosfery w pracy, integrację zespołu, zwiększenie motywacji do pracy, kultywowanie tradycji.

Wskazane jest, by spotkanie nie miało tylko charakteru konsumpcyjnego. Warto zadbać, aby obok świątecznych akcentów spotkaniu towarzyszyły zawodowe aspekty. Święta Wielkanocne to dobry moment np. na podsumowanie wyników pierwszego kwartału, omówienie zrealizowanych zadań, przedstawienie planów na kolejne okresy.

 

A teraz praktycznie

Podstawą do zaksięgowania wydatków jest faktura, w tym także faktura uproszczona, czyli paragon z NIP firmy do wartości 450 zł.

Zakupy mogą mieć różny charakter, tj. spotkanie może odbyć się w siedzibie firmy, gdzie zostanie zamówiony catering lub też zostaną zakupione półprodukty, z których zostaną przygotowane posiłki. Spotkanie wielkanocne może także odbyć się poza siedzibą firmy np. w restauracji. We wszystkich tych przypadkach koszty, przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków, będą zaksięgowane.

Warto, dostarczając faktury do biura rachunkowego opisać je na odwrocie np. „koszty spotkania wielkanocnego z pracownikami. Cel spotkania: integracja personelu oraz omówienie zrealizowanych i przyszłych planów firmy”.

Cenna uwaga! Warunkiem zaliczenia do kosztów jest sfinansowanie wydatków na spotkanie ze środków obrotowych firmy.

 

Odliczenie VAT – tu trzeba uważać

Co do zasady, od poniesionych nakładów na organizację wielkanocnego spotkania z pracownikami przedsiębiorcy mają też prawo odliczyć podatek VAT.

Należy jednak pamiętać, że prawo do odliczenia będzie przysługiwało od zakupu usług cateringowych oraz zakupu produktów spożywczych i napojów na przygotowanie spotkania.

Wyjście do restauracji jest zaś de facto zakupem usługi gastronomicznej, a w przypadku zakupu usług tego rodzaju przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

 

Podstawa prawna: