Nowe Rozporządzenie dotyczące sprawozdań finansowych

Resort finansów informuje o nowym Rozporządzeniu dotyczącym sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe oraz czynności, o których mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 kwietnia br.

Przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 kwietnia 2022 r.

Ponadto Ministerstwo Finansów przypomina, że utworzenie sprawozdania finansowego i jego wysyłka do Szefa KAS są możliwe przy użyciu:

  • bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na stronie:gov.pl
  • dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych

W przypadku pojawienia się wątpliwości albo problemów dotyczących sporządzania, podpisania i wysyłania sprawozdania finansowego, MF prosi o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: sf.helpdesk@mf.gov.pl

W przypadku wysyłki sprawozdania do Szefa KAS przez ePUAP resort prosi wskazywać jako adresata Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP.

Źródło: Ministerstwo Finansów