Grupy VAT dopiero w 2023 r.

Grupy VAT to nowa instytucja, która miała wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i pozwolić na wspólne rozliczenie VAT powiązanych podmiotów. Termin wejścia w życie tych przepisów zostanie przesunięty na 2023 r. Przy okazji tej nowelizacji zostaną również wprowadzone zmiany doprecyzowujące w przepisach dotyczących grup VAT.

Grupy VAT będą mogły się rejestrować i rozliczać według nowych zasad dopiero od 2023 r. Czynności dokonywanych między podatnikami tworzącymi grupę VAT nie będzie trzeba dokumentować fakturami ani wykazywać w plikach JPK_VAT.

Wynika to z faktu, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do takiej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT. Jednak te czynności członkowie grupy będą musieli dokumentować prowadząc specjalną ewidencję. Taka ewidencja miała być przesyłana tylko na żądanie organów podatkowych. To się jednak zmieni od 1 lipca 2023 r.

Została wprowadzona zmiana, że ewidencje prowadzone przez członków grupy będą obowiązkowo przesyłane w formacie JPK za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Zmieni się również zakres danych takiej ewidencji w porównaniu do obecnych regulacji. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. ewidencja będzie prowadzona według zasad które miały obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

Oprac. Joanna Dmowska