VAT w działalności sezonowej – lody i sorbety

Działalność sezonowa jest rozliczana w VAT na ogólnych zasadach. Jednak ze względu na jej specyfikę, tj. przerwy w prowadzeniu, nasuwają się liczne wątpliwości, np. jak liczyć limit zwolnienia. Ponadto w działalności sezonowej dominują czynności, które można opodatkować stawkami obniżonymi, gdy nie korzystamy ze zwolnienia. W wielu przypadkach istnieje obowiązek posiadania kasy online.

Wszystkie lody od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. są opodatkowane stawką 0% jako sklasyfikowane pod numerem CN 2105 00 (poz. 15 załącznika nr 10 w zw. z art. 146da pkt 1 ustawy o VAT). Dotyczy to jednak produktów gotowych, sprzedawanych w opakowaniach producenta, gdy nie towarzyszą temu dodatkowe czynności (z wyjątkiem nierozerwalnie związanych z dostawą tych towarów, np. takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych
lub lodówkach czy wystawienie rachunku).

Po tym okresie, gdy stosowanie stawki 0% nie zostanie przedłużone, sprzedaż gotowych lodów trzeba będzie opodatkować stawką 5%.

Zasady te nie mają zazwyczaj zastosowania w przypadku lodów sprzedawanych w restauracjach, kawiarniach czy innych punktach gastronomicznych. Takie lody są bowiem opodatkowane stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 12f ustawy o VAT.

Od 1 lipca 2020 r. z przepisu tego wynika zasada jednolitego stosowania stawki 8% do wszystkich czynności (tj. zarówno do świadczenia usług, jak i do dostaw towarów), które według PKWiU są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem w dziale 56 PKWiU 2015. Usługi lodziarni, kawiarni itp. są klasyfikowane pod numerem PKWiU 56.10.19.0 jako usługi związane z wyżywieniem. Dlatego lody serwowane w rożkach, kubeczkach, pucharkach, niezależnie od tego czy są sprzedawane na wynos (dostawa towarów) czy na miejscu (usługa), są opodatkowane stawką 8%.

Dotyczy to zarówno lodów wytworzonych przez podatnika (WIS Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2021 r., sygn. 0115-KDST2-1.450.1191.2020.2.RH), jak i gotowych, gdy sprzedaży tej towarzyszą czynności dodatkowe, takie jak nałożenie do wafelka czy kubeczka, udostępnienie łyżeczek, możliwość skorzystania ze stolika itp. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 1 czerwca 2021 r. WIS (sygn. 0115-KDST2-1.440.79.2020.2.RH) uznał, że sprzedaż lodów podlega opodatkowaniu stawką 8%, gdy odbywa się:

(…) wyłącznie na wynos w wafelkach lub pojemnikach. Klienci nie mają możliwości wejścia do pomieszczenia, sprzedaż odbywa się „prosto z ulicy”. Wnioskodawca posiada osobną kasę fiskalną do ewidencji sprzedaży. Nie ma możliwości sprzedaży lodów w pucharkach oraz obsługi przy stoliku, nie występuje typowa obsługa kelnerska. Brak jest kelnerów, którzy podchodziliby do stolików, zbierali zamówienia, doradzali klientom w wyborze produktu oraz nie ma typowego przygotowania posiłku. Sprzedawane lody nie są wytwarzane przez Wnioskodawcę.

Marcin Jasiński