Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – po zmianach w kwietniu 2022 r.

13 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Dotyczą one m.in. zasad ustalania dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych, a także przy sprzedaży środków trwałych.

Co się zmieniło?

  1. Przy ustalaniu podstawy obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy prowadzący pkpir mają uwzględnić różnice remanentowe obliczane dla potrzeb PIT. W 2022 r. podatnik nie musi uwzględniać różnicy remanentowej zwiększającej jego dochód, tj. gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego.
  2. Za podstawę wymiaru składki zdrowotnej przyjmujemy dochód ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnych, którym jest różnica między przychodem ze zbycia a wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Dochód podatników ze sprzedaży środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.
  3. Z rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym wyłączono przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT, z wyjątkiem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 updof.