Polski Ład od lipca 2022 r. – stawka 12% a podatek liniowy

Podatnicy opodatkowani za 2022 r. podatkiem liniowym będą mogli rozliczyć swoje dochody według nowej skali podatkowej. Podatnicy podatku liniowego będą mogli po zakończeniu 2022 r. wyjątkowo zastosować skalę podatkową dla rozliczenia za 2022 r. Tego wyboru dokonają składając zeznanie PIT-36 za 2022 r., zamiast PIT-36L (art.10 ust. 1 ustawy nowelizującej).

PRZYKŁAD

Podatnik podatku liniowego zdecydował się na skorzystanie ze stawki 12% i skali podatkowej. Do końca 2022 r. rozliczał się z urzędem skarbowym na zasadach podatku liniowego. W lutym 2023 r. złoży zeznanie PIT-36, w którym dochody za 2022 r. rozliczy według zasad ogólnych. Postępowanie podatnika będzie prawidłowe.

Czas na podjęcie decyzji w tym zakresie podatnik podatku liniowego będzie miał od 1 stycznia do 2 maja 2023 r, czyli w okresie przeznaczonym do składania zeznań rocznych za 2022 r. Data 2 maja 2023 r. wynika z tego, że 30 kwietnia w 2023 r. jako ostatni dzień składania zeznań rocznych przypada w niedzielę, a 1 maja to święto.

WAŻNE!

Jeśli podatnik złoży między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. PIT-36L, to nie będzie mógł zmienić swojej decyzji i złożyć w trybie korekty zeznania rocznego na druku PIT-36, aby skorzystać z rozliczenia dochodów za 2022 r. według skali podatkowej.

Warto wskazać, że w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 r. mają być wykazane zaliczki na podatek zapłacone w trakcie 2022 r. (tj. według zasad dla podatku liniowego). Nie przelicza się tych zaliczek na kwoty według zasad ogólnych. Spowoduje to wykazanie nadpłaty w zeznaniu rocznym i w ten sposób podatnik podatku liniowego odzyska kwoty podatku zapłacone w 2022 r. według stawki 19%.

PRZYKŁAD

Podatnik podatku liniowego za lipiec – grudzień 2022 r. płacił zaliczki według stawki 19%. Kwota zaliczek za cały 2022 r. wyniosła 13 000 zł. Przedsiębiorca zdecydował się na złożenie zeznania PIT-36 za 2022 r. W PIT-36 w pozycji „zaliczki” wykazał 13 000 zł. Ponieważ rzeczywista wartość podatku wyliczonego według stawki 12% to 8000 zł, podatnik w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 r. wykaże nadpłatę 5000 zł (13 000 zł – 8000 zł).

Jeżeli podatnik podatku liniowego będzie chciał zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, musi złożyć do 20 lutego  2023 r. formularz (w formie elektronicznej lub papierowej) CEIDG-1. Tak jak do tej pory zasad tych nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania jego dochodów osiągniętych w 2022 r. Złożenie PIT-36 za 2022 r., to będzie jednorazowe zdarzenie bez wpływu na status podatnika podatku liniowego.

Tomasz Król