Podatnik korzystający z PIT-0 dla seniora ma również prawo do kwoty wolnej od podatku

Podatnik, który korzysta z PIT-0 dla seniora, po przekroczeniu kwoty zwolnienia w wysokości 85 528 zł ma prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

MF (…) Tym samym, Pani przychody ze stosunku pracy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy, jednakże tylko do wysokości kwoty 85.528 zł. Nie musi Pani składać wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Ulga znajduje zastosowanie maksymalnie do wysokości 85.528 zł. Dochody powyżej kwoty 85.528 zł będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85.528 zł będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30.000 zł rocznie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 kwietnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.161.2022.1.JM

Od redakcji

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 r. PIT-0 dla seniorów pracodawcy zatrudniający emerytów korzystających z tego zwolnienia mają wątpliwości, czy po przekroczeniu przez przychody emerytów kwoty zwolnienia w wysokości 85 528 zł pracodawcy powinni od razu pobierać zaliczkę na PIT od nadwyżki ponad tę kwotę. Organ podatkowy w przywołanej interpretacji potwierdził, że nie należy tego robić. Pracujący emeryci po przekroczeniu kwoty zwolnienia mają prawo do korzystania z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. To oznacza, że w praktyce kwota, do której nie należy pobierać zaliczki na PIT od przychodów uzyskiwanych przez pracującego emeryta, wynosi rocznie 115 528 zł.

Oprac. Katarzyna Wojciechowska