Polski Ład od lipca 2022 r. – likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na PIT

Od 1 lipca 2022 r. zostanie usunięty art. 53a ustawy o pdof.

Zgodnie z tym przepisem płatnicy mieli obowiązek podwójnego obliczania zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad:

  1. z 2021 r., oraz
  2. dla „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r.

Zostanie więc uchylony mechanizm wprowadzony początkowo przez rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie kwestię tą reguluje art. 53a ustawy o pdof.

Płatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do 30 czerwca 2022 r. tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki.

Tomasz Król