Polski Ład od lipca 2022 r. – uwzględnianie w rozliczeniach przez przedsiębiorców zapłaconej składki zdrowotnej

Ustawa nowelizująca Polski Ład wprowadza możliwość częściowego uwzględniania przez niektórych podatników składki zdrowotnej przy rozliczeniach podatkowych.

Przywilej ten dotyczy podatników stosujących opodatkowanie:

  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Wskutek zmian opłacający:

  • podatek liniowy – mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do firmowych kosztów podatkowych zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (własne oraz osoby współpracującej) nie więcej jednak niż 8700 zł rocznie,
  • podatek zryczałtowany – mogą pomniejszyć przychody z działalności o 50% składek zdrowotnych zapłaconych w roku podatkowym (własnych i za osobę współpracującą),
  • podatek w formie karty podatkowej – mogą obniżyć podatek o kwotę stanowiącą 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mariusz Pigulski

Joanna Stolarska – Adamczyk