Polski Ład 2.0: Każdy będzie mógł zwolnić płatnika z poboru zaliczek na PIT

Od 1 stycznia 2023 r. pracujący np. na umowach o pracę też będą mogli złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT. Obecnie taką możliwość mają tylko zleceniobiorcy. Dzięki temu podatnicy o dochodach do 30 tys. zł będą korzystać z kwoty wolnej na bieżąco.

Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona z myślą o podatnikach, których dochody w danym roku nie przekroczą 30 000 zł. Są to m. in. osoby podejmujące prace dorywcze, a także ci , którzy rozpoczęli pracę pod koniec roku kalendarzowego. Podatnicy Ci będą mogli od stycznia 2023 r. złożyć każdemu płatnikowi, w tym pracodawcy, wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Dzięki nowemu rozwiązaniu podatnicy nie będą musieli czekać do rozliczenia rocznego aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Natomiast będą mogli z niej korzystać na przestrzeni poszczególnych miesięcy, w których co do zasady pobierane są zaliczki na PIT.

Na podstawie wniosku płatnik nie będzie pobierał zaliczki na PIT od dochodów do 30 tys. zł. Natomiast jeśli dojdzie do przekroczenia tej kwoty, to od nadwyżki będzie pobierał zaliczkę na podatek bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą zaliczkę. Wynika to z tego, że podatnik, który nie będzie płacił zaliczek na PIT do 30 tys. zł wykorzysta już swoją z kwotę wolną od podatku.

 

Jak wnioskować o niepobieranie zaliczek na PIT

Wniosek o niepobieranie zaliczek należy złożyć swojemu płatnikowi (pracodawcy).

Może być złożony na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (pracodawcy), np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy.

Wniosek dotyczy danego roku podatkowego. Zatem nie ma zastosowania w kolejnych latach podatkowych. Jeżeli w następnym roku występują przesłanki do niepobierania zaliczki podatkowej, należy złożyć odrębny wniosek.

Płatnik będzie miał obowiązek jego uwzględnienia najpóźniej w następnym miesiącu, chyba że płatnikiem będzie organ rentowy (np. ZUS). W takiej sytuacji organ rentowy ma obowiązek uwzględnić wniosek najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Źródło: Ministerstwo Finansów