Polski Ład 2.0.: zmiany w terminie opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

W związku z ujednoliceniem – począwszy od rozliczenia za 2022 r. – terminu składania zeznań rocznych przez wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, zostanie również ujednolicony termin płatności ostatniego ryczałtu za grudzień/ ostatni kwartał z terminem wpłacania zaliczki na PIT za grudzień/ostatni kwartał przez podatników PIT opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym.

Obecnie ostatni ryczałt za grudzień oraz czwarty kwartał podatnicy są zobowiązani wpłacać przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Natomiast podatnicy, którzy opodatkowują dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, obliczają i wpłacają należne zaliczki za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego do 20 stycznia następnego roku. Z tego powodu zdecydowano, że tak samo jak w przypadku podatników obowiązanych do obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych/kwartalnych na PIT do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym, również podatnicy stosujący opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ostatni ryczałt za grudzień/czwarty kwartał będą zobowiązani wpłacać w tym terminie. Wprowadzenie tej zmiany oznacza, że termin na wpłatę ryczałtu należnego za grudzień/ostatni kwartał znacznie się skróci.

Obowiązek wpłaty ryczałtu należnego za grudzień/czwarty kwartał w nowym, krótszym terminie będą mieli również podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 1h–1j uzpd, czyli m.in. podatnicy, którzy wznowią wykonywanie działalności gospodarczej w ostatnim miesiącu/ kwartale danego roku podatkowego. Nowy termin wpłaty ryczałtu za grudzień/czwarty kwartał po raz pierwszy będzie obowiązywał w przypadku ryczałtu należnego za grudzień/czwarty kwartał 2023 r.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Ponieważ przepisy zmieniające termin złożenia zeznań PIT-28 i PIT-28S z końca lutego następnego roku na 30 kwietnia następnego roku będą miały zastosowanie już do zeznań za 2022 r., konieczne stało się uregulowanie terminu wpłaty ryczałtu należnego za grudzień/czwarty kwartał 2022 r. Na mocy przepisów przejściowych podatnicy będą zobowiązani go wpłacić do końca lutego 2023 r. Obowiązek wpłaty ryczałtu w tym terminie nie będzie dotyczył tylko tych podatników, którzy wybrali na 2022 r. opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym a zdecydują się skorzystać z możliwości zmiany wybranej formy opodatkowania i przed końcem lutego 2023 r. złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo z najmu prywatnego osiągniętych w 2022 r. według skali podatkowej. Obowiązek wpłaty ryczałtu należnego za grudzień/czwarty kwartał 2022 r. w terminie do końca lutego 2023 r. będą mieli również podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 1h–1j uzpd, czyli m.in. podatnicy, którzy wznowią wykonywanie działalności gospodarczej w ostatnim miesiącu/kwartale 2022 r.