Zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku dochodowego

Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat; informacje o uldze dostępne na stronieBez PIT dla młodych(link do strony zewnętrznej),
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy; informacje o uldze dostępne na stronieUlga na powrót – Polski Ład(link do strony zewnętrznej ),
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci; informacje o uldze dostępne na stroniePoradnik PIT 0 dla rodzin 4+ – Polski Ład(link do strony zewnętrznej),
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta,  65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie); informacje o uldze dostępna na stronieUlga dla pracujących seniorów – co się zmienia w 2022 r.(link do strony zewnętrznej).

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty:

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM)
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO)

Ważne!
Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi.

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)
•    ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych