Stawka VAT dla montażu markiz – wyrok NSA

Wprawdzie zespolenie markizy z elementami konstrukcyjnymi budynku albo lokalu mieszkalnego nie jest nieodwracalne, jednak spełnienie tego warunku nie jest konieczne do uznania, że usługa montażu markiz stanowi modernizację, do której można stosować 8% stawkę VAT (wyrok NSA z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt I FSK 1262/20). Mimo wskazanej tezy wyroku NSA, stosowanie obniżonej stawki VAT na montaż markiz jest kontrowersyjne.

Fiskus odmawia jednak prawa do stosowania 8% stawki VAT (zob. np. WIS z 5 maja 2022 r., KDSB2-1.440.41.2022.2.AZ). Co gorsza, także NSA w innych wyrokach skłonny jest nakazywać jednak stosowanie stawki 23% (zob. np. wyrok z 2 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1061/17; wyrok z 7 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 302/15; wyrok z 1 października 2015 r., sygn. akt I FSK 907/14). Mamy więc rozbieżność w orzecznictwie, a więc niepewność co do właściwej stawki. W tym stanie rzeczy dla własnego bezpieczeństwa najlepiej wystąpić o wiążącą informację stawkową (WIS), a jeśli w niej Dyrektor KIS przyjmie stawkę 23%  – zaskarżyć ją do WSA.