Polski Ład 2.0. Wycofanie się z tzw. abolicji podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. zostały uchylone przepisy, które wprowadziły tzw. abolicję podatkową, czyli możliwość opodatkowania 8% ryczałtem dochodów, które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem.

Ponieważ wnioski o tzw. abolicję podatkową można by składać dopiero od 1 października 2022 r., to uchylenie ww. przepisów z dniem 1 lipca 2022 r. spowoduje, że w praktyce żaden podatnik z niej nie skorzysta.

Podatnicy, którzy planowali skorzystać z tzw. abolicji podatkowej, powinni wiedzieć o jej uchyleniu. Nie powinni składać żadnych wniosków w tej sprawie. Jeżeli to zrobią, z całą pewnością narażą się na możliwość kontroli ze strony organu podatkowego. O zmianie powinni również wiedzieć podatnicy prowadzący biura rachunkowe. Dzięki temu będą mogli zawczasu poinformować swoich klientów o braku możliwości skorzystania z abolicji podatkowej.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 13 pkt 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.