Niższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 września 2022 r. zmieniają się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą obowiązywać przez 3 miesiące, a więc do listopada 2022 r. Nowe limity są niższe od dotychczasowych.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty, które jednocześnie pracują, muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł, a więc jest o ponad 75 zł miesięcznie mniejsze niż w poprzednim kwartale (6235,22 zł).  W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2022 roku spadną limity dla dorabiających emerytów.

Od września do listopada 2022 r. przychody emeryta lub rencisty:

  • do 4309,40 zł nie wpłyną na wysokość świadczenia,
  • od 4309,41 do 8003,20 zł spowodują zmniejszenie świadczenia,
  • powyżej 8003,20 zł  spowodują zawieszenie świadczenia.

Warto przypomnieć że powyższe limity nie obejmują świadczeniobiorców którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat mężczyzna. Mogą oni dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna:

  • art. 104 ust. 7 i 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  – j.t. Dz.U. 2022 r. poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1504,

  • komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. – M.P z 2022 r., poz. 764.

Oprac. Agata Pinzuł