Podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik dojeżdża do pracy samochodem służbowym

Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy:

  • miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ani zwrotu kosztów przejazdu oraz
  • złożył płatnikowi podatku oświadczenie o spełnieniu ww. warunków.

Prawa do stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów nie odbiera korzystanie przez pracownika ze służbowego samochodu w celu dojazdu do pracy.