Zmiana zasad ujmowania WSTO w zgłoszeniu INTRASTAT – nowa instrukcja MF

Została opublikowana nowa instrukcja wypełniania zgłoszenia INTRSTAT. Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów z WSTO. Gdy podatnik jest zobowiązany do składania zgłoszenia INTASTAT wykazuje w nim WSTO bez względu na to, czy dokonuje, czy też nie dokonuje rozliczenia VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

Obecnie obowiązuje wersja instrukcji 1.15 i została opublikowana na stronie https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-zgloszenie-intrastat/#POWIAZANEDOKUMENTY

W komunikacie MF czytamy:

Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego (z uwzględnieniem obrotów obejmujących podstawę opodatkowania z deklaracji podatkowej WSTO OSS), powinni Państwo wszystkie transakcje, które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu deklarować w zgłoszeniach INTRASTAT.

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia również zmiany wynikające z nowelizacji miejsc publikacji niektórych aktów prawnych.

Źródło:

Komunikat MF z 17 sierpnia 2022 r. „Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” opublikowany na stronie puesc.gov.pl

Oprac. Joanna Dmowska