Jaka wysokość odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 zł.

Trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Projekt przewiduje, że w przyszłym roku odpis na zfśs nadal będzie naliczany od podstawy równej przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. Podstawa naliczania wyniesie zatem 4434,58 zł.

Oznacza to, że w 2023 r. odpis na zfśs wyniesie:

  • 1662,97 zł na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,
  • 2217,29 zł na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze,
  • 221,73 zł na młodocianego w I roku nauki,
  • 266,07 zł na młodocianego w II roku nauki,
  • 310,42 zł na młodocianego w III roku nauki.

W 2023 r. maksymalna wysokość świadczenia urlopowego także pozostanie bez zmiany. Świadczenie to nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego dla danego rodzaju zatrudnienia.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Źródło:

art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – opubl. 30 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski