Przy sprzedaży budynku wraz z działką stosuj jedną stawkę VAT

Podatnik chce sprzedać budynek wraz z działką pod nim. Jak ustalić stawkę VAT do sprzedaży tej nieruchomości?

Obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą z podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług takiej transakcji nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że przy takiej sprzedaży na grunt obowiązuje taka sama stawka VAT jak na posadowioną na nim budowlę.