Rolnik ryczałtowy może wrócić do zwolnienia z VAT po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia

Rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Teraz jednak chce powrócić do zwolnienia. Na jakich zasadach może tego dokonać?

Rolnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może powrócić do zwolnienia dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego dla rolnika ryczałtowego.