Zaległego urlopu na żądanie można udzielić do 31 grudnia 2022 r.

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tego urlopu w danym roku, to pracodawca może go udzielić do 31 grudnia następnego roku.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku. Urlop ten udzielany jest z rocznej puli urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, zależnej od stażu pracy i wynoszącej 20 albo 26 dni.

Zasadą jest, że pracodawca udziela zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wyjątkiem od tego jest zaległy urlop na żądanie.

Zaległe dni urlopu na żądanie przechodzą na rok następny jako normalne dni urlopu wypoczynkowego. Jednakże ta część urlopu zaległego nie jest objęta obowiązkiem udzielenia jej pracownikowi do końca września następnego roku. W związku z tym dni zaległego urlopu na żądanie, niewykorzystanego w 2021 r., można wykorzystywać do 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna

art. 154, art. 1672, art. 1673, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

pismo Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy z 7 kwietnia 2008 r., sygn. GPP-110-4560-170/08/PE

Oprac. Tomasz Kowalski