30 września mija termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Do 30 września 2022 r. spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także bezpośredni i pośredni wspólnicy tych spółek mają obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o ich strukturze udziałowej.

Obowiązek składania informacji dotyczy spółek nieruchomościowych i podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje). Obowiązek mają podmioty, które posiadają w spółce:

 • udziały lub akcje dające co najmniej 5% praw głosu,
 • ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Podatnicy CIT składają odpowiednio:

 • CIT-N1 – informacja składana przez spółkę nieruchomościową o jej udziałowcach,
 • CIT-N2 – informacja składana przez udziałowca o posiadanych prawach do spółki nieruchomościowej.

Podatnicy PIT korzystają natomiast z formularzy:

 • PIT-N1 – informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej składana przez spółkę,
 • PIT-N2 – informacja składana przez udziałowca o posiadanych prawach do spółki nieruchomościowej.

Informacje powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularze i interfejs umożliwiający ich składanie są dostępne na stronie strony podatki.gov.pl. Informacje dotyczące spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do 30 września 2022 r. Minister Finansów wydał bowiem 29 marca 2022 r. rozporządzenie, zgodnie z którym termin składania informacji dla tych spółek  został przedłużony do 30 września 2022 r. Co do zasady termin na przekazanie raportu do Szefa KAS upływa z końcem trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego spółki nieruchomościowej i jest zbieżny z terminem złożenia deklaracji CIT przez podatników

Podstawa prawna:

 • art. 4a pkt 35 i art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561

 • art. 5a pkt 49 i art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych – Dz.U. z 2022 r. poz. 709

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 815

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2022 r. poz. 806

Oprac. Sławomir Biliński