Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący

Pracownik pracował w sobotę. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie mu wynagrodzenia wraz z dodatkiem nadliczbowym za ten czas. Czy pracodawca musi się na to zgodzić?

Nie. Wniosek pracownika o wypłatę dodatku za pracę w sobotę nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w sobotę.