Zmiany 2023 – Uproszczenia w uldze na złe długi

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy CIT i PIT dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi, nie będą już obowiązani wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. Regulacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Przygotowanie do zmian

Zmiana jest korzystna dla podatników. Nie będzie już bowiem konieczne składanie załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane. Przy tym należy pamiętać, że podatnik – niezależnie od obowiązków związanych z zeznaniem – i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów mających wpływ na podstawę opodatkowania. Zmiana ogranicza ilość obowiązków służb księgowych.

PODSTAWA PRAWNA:

  • uchylony art. 18f ust. 19 ustawy o CIT
  • uchylony art. 26i ust. 19 ustawy o PIT
  • art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2021 r.poz. 1993 z późn. zm.; dalej uzpd