Zmiany 2023 – Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

W 2023 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła przekroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł.

Przygotowanie do zmian

Podatnicy spełniający w 2022 r. definicję małych podatników (czyli tacy, których przychód w 2021 r. nie przekroczył kwoty 9 188 000 zł), którzy będą również małymi podatnikami w 2023 r. (tzn. ich przychód w 2022 r. nie przekroczy kwoty 9 654 000 zł), jeśli planują w najbliższym czasie zakupy środków trwałych, powinni podjąć następujące działania:

Krok 1. Przeanalizuj, jakie środki trwałe zamierzasz nabyć w najbliższym czasie do prowadzonej działalności gospodarczej

Podatnik powinien ustalić, jaki typ środków trwałych zamierza nabyć w najbliższym czasie. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Krok 2. Ustal wartość początkową środków trwałych, które zamierzasz kupić, i rozważ, czy warto je nabyć w 2022 r.

Jeżeli podatnik zamierza nabyć środek trwały należący do grupy 3-8 KŚT i nie będzie to samochód osobowy, a jego wartość początkowa przekroczy 230 000 zł, ale nie przekroczy 241 000 zł, warto zastanowić się nad odsunięciem jego zakupu do 2023 r. Dzięki temu podatnik będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od całej wartości tego środka trwałego. Jeżeli podatnik nabędzie taki środek trwały w 2022 r., będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu tylko do kwoty 230 000 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę będzie mógł rozliczyć w kosztach dopiero w 2023 r. poprzez zwykłe odpisy amortyzacyjne. To oznacza dla niego dłuższy okres rozliczenia w kosztach poniesionego wydatku.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 22k ust. 7-11 ustawy o PIT
  • art. 16k ust. 7-11 ustawy o CIT