TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000 powyżej 5000
do 50 000
powyżej 50 000
od do od do od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 artykułów nieżywnościowych 0

1

2

651

718

869

1446

1653

2062

718

883

1204

1653

2705

3636

883

1129

1523

2705

4010

5325

Objaśnienia:

  1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

  1. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.