TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część IV. Gastronomia

Lp. Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu Oznaczenie stawek Wysokość stawki w zł
1 2 3 4
1 w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0

1

626-835

835-1101

2 992-1258
3 1151-1413
4 1554-1828
2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0

1

521-731

731-1020

2 869-1151
3 1044-1310
4 1408-1727

Objaśnienia:

  1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

  1. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.