TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48

do 96 powyżej 96

6,20 zł za każdą godzinę

297,60 zł + 13,00 zł za każdą godzinę ponad 48

921,60 zł

Objaśnienia:

  1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
  2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.