W 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu wyższą kwotę składek zdrowotnych. Nowe przepisy podwyższają limit odliczenia o 17%.

Przypomnijmy, że według nowych przepisów odliczenie składek zdrowotnych odbywa się na następujących zasadach:

Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia od przychodu kwoty odpowiadającej 50% zapłaconych składek zdrowotnych 

Osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej odliczają od podatku kwotę stanowiącą 19% zapłaconych składek zdrowotnych

Osobom, które wybrały rozliczenia na zasadach ogólnych (skala podatkowa), odliczenie składek zdrowotnych nie przysługuje w ogóle

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym mają prawo odliczenia od dochodu kwoty zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości określonego w przepisach limitu.

W 2023 roku maksymalna kwota odliczenia ulegnie zmianie w stosunku do roku 2022. W dniu 12 grudnia 2022 r. Minister Finansów wydał bowiem obwieszczenie, na podstawie którego limit odliczenia dla liniowców zwiększony został do kwoty 10200 zł. 

. W 2023 roku liniowcy odliczą zatem od dochodu kwotę składek zdrowotnych o 1500 zł większą niż rok wcześniej.

Maksymalna korzyść podatkowa wynikająca z możliwości odliczenia składki zdrowotnej u liniowców wzrosła tym samym z 1653 zł w roku ubiegłym do kwoty 1938 zł w roku 2023.

Przypomnijmy również, że przedsiębiorca na podatku liniowym ma możliwość wyboru spośród dwóch metod odliczenia. Kwotę zapłaconych składek zdrowotnych może bowiem odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wybór metody nie jest jednak obojętny podatkowo. Znacznie większe korzyści przedsiębiorca może bowiem uzyskać dzięki zastosowaniu drugiej metody.