Polski Ład: Zwolnienie ze składki zdrowotnej

Kto nie musi płacić składki zdrowotnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka zdrowotna, co do zasady, opłacana jest od każdego źródła dochodu. Oznacza to, że osoba uzyskująca dochody z kilku różnych źródeł, zobowiązana jest do opłacania składki zdrowotnej z każdego z tych tytułów odrębnie.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku istniały tylko nieliczne wyjątki od tej zasady. Składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej nie musieli bowiem opłacać niektórzy emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne, po spełnieniu określonych warunków.

Osoby te nie płacą zatem składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy dochody z tej działalności rozliczane są w formie karty podatkowej lub miesięczny przychód uzyskiwany w ramach działalności nie przekracza 50% kwoty najniższej emerytury.

 

Polski Ład. Kto nie płaci składki zdrowotnej od 2022 roku?

Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które weszły w życie w styczniu 2022 roku, wprowadziły dodatkowe zwolnienie ze składki zdrowotnej.

Oprócz wyżej wymienionych przypadków, zwolnieniem ze składki zdrowotnej od 2022 roku objęta została dodatkowa grupa osób prowadzących działalność gospodarczą. Co istotne, zwolnienie w tym przypadku nie jest uzależnione od nabytych praw emerytalnych czy rentowych, ani też od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie ze składki zdrowotnej od 2022 roku objęło także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie uzyskują również dochody z umowy o pracę.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej przysługuje w tym przypadku po spełnieniu określonych warunków, tj.:

Spełnienie powyższych warunków oznacza zaistnienie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Osoba, która spełnia wszystkie te warunki, od 2022 roku ma prawo do opłacania składki zdrowotnej tylko z jednego tytułu, tj. z tytułu umowy o pracę. Dodatkowy tytuł, tj. prowadzona dodatkowo działalność gospodarcza, nie rodzi zatem obowiązku opłacania składki zdrowotnej.