Składka zdrowotna na 2023 rok (Ryczałt)

Zgodnie z nowym komunikatem GUS, wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiąca podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, wyniosła 6965,94 zł.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w poszczególnych przedziałach przychodowych będzie zatem kształtować się następująco:

Roczne przychody Składka zdrowotna na 2023 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem
   0 – 60 000 zł   376,16 zł
   60 000,01 – 300 000 zł   626,93 zł
   > 300 000 zł 1128,48 zł