Wyższy limit dla prowadzenia pkpir w 2023 roku

Jest to limit o 466.200,- zł wyższy, niż obowiązywał poprzednio (9.188.200,- zł – ten limit przychodów uzyskanych w 2021 roku dotyczył podatników, którzy chcieli prowadzić pkpir w 2022 roku).

Ważne!
Podatnicy, którzy nie uzyskali w 2022 roku przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w kwocie 9.654.400,- zł (lub wyższych) – mogą w 2023 roku prowadzić księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Podatnicy, którzy osiągnęli albo przekroczyli ten (9.654.400,- zł) limit przychodów w 2022 roku mają obowiązek w 2023 roku prowadzić księgi rachunkowe wg ustawy o rachunkowości.