Jednorazowa amortyzacja 2023

Jednorazowa amortyzacja oznacza zaliczenie całego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, bez rozkładania w czasie. Obowiązuje tutaj limit wyrażony w złotówkach – wartość danego środka trwałego nie może przekraczać 10 tys. zł. kolejny limit jest już wyrażony w euro – suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku nie może przekroczyć 50 tys. euro. Ustalenie tej wysokości w złotówkach na dany rok podatkowy wymaga przeliczenia według kursu euro z 1 października poprzedniego roku.

Jednorazowa amortyzacja jest dostępna również dla podatników, którzy w danym roku rozpoczynają działalność gospodarczą.

Status małego podatnika w 2023 r. jest dostępny pod warunkiem nieprzekroczenia w 2022 r. przychodu ze sprzedaży w wysokości 9 654 000 zł.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2023 r. to 241 000 zł