Umowa b2b z byłym pracodawcą zakończona w 2022 roku a opodatkowanie ryczałtem w 2023 roku – interpretacja podatkowa

W interpretacji indywidualnej z 28 października 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.722.2022.2.IM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dokonał interpretacji przepisów podatkowych w sprawie pewnego przedsiębiorcy, który chciał od 2023 roku przejść z zasad ogólnych PIT na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

„Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od 2023 roku chciałby Pan zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt. W 2022 roku był Pan zatrudniony na umowę o pracę przez podmiot A, która zakończyła się 23 lutego 2022 rokuNastępnie zawarł Pan współpracę (b2b) z podmiotem A (byłym pracodawcą). Współpraca zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Następnie w drodze pozyskania nowego kontrahenta umowa o świadczeniu usług dla podmiotu A została rozwiązana. Ostatni dzień świadczenia usług przypadł na 31 sierpnia 2022 roku. Od 1 września 2022 roku świadczy Pan usługi na rzecz nowego kontrahenta – podmiotu B, z którym nigdy wcześniej nie był Pan związany żadną umową. Ponadto wskazał Pan, że nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto w roku 2022 nie uzyska Pan przychodów, których wartość będzie przekraczała 2 000 000 euro.

Na podstawie na uwadze przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa stwierdzam, że skoro – jak wynika z wniosku – świadczy Pan w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz nowego kontrahenta, z którym nigdy nie był Pan związany żadną umową, to może Pan w 2023 roku opodatkować przychody z tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Reasumując – od następnego roku podatkowego (2023) ma Pan możliwość zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”

Paweł Huczko