Zmiany 2023 – amortyzacja nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2023 r. podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych, wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r., oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Przygotowanie do zmian

Od 1 stycznia 2023 r. niezamortyzowana wartość budynków i lokali mieszkalnych może stanowić jedynie koszt zbycia tych budynków na rzecz podmiotu trzeciego, nie może natomiast być podstawą dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych budynków mieszkalnych. Podatnicy powinni zatem uprzedzić służby księgowe, że mają prawo do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r. wyłącznie do 31 grudnia 2022 r.

Co ważne, zdaniem fiskusa nie znajduje tu zastosowania konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.432.2022.1.SH. Oznacza to, iż zdaniem fiskusa podatnicy nie mogą powoływać się na to, że przed 2023 r. amortyzowali budynki mieszkalne i chcą tę amortyzację kontynuować w kolejnych latach.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 16c pkt 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2021 r.poz. 1800 z późn. zm.
  • art. 22c pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2021 r.poz. 1128 z późn. zm.
  • art. 71 ust. 2 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 r.poz. 2105 z późn. zm.