Czy w 2023 r. można jeszcze korzystać z opodatkowania kartą podatkową

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy utracili możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Na zasadzie praw nabytych nadal mogą z niej jednak korzystać podatnicy, którzy byli opodatkowani w ten sposób w 2021 r. Co ważne, możliwość ta dotyczy nie tylko 2022 r., ale również kolejnych lat.

Karta podatkowa to najprostsza z form opodatkowania podatkiem dochodowym. Od 1 stycznia 2022 r. została zlikwidowana możliwość wyboru opodatkowania w tej formie. Takie zmiany wprowadził Polski Ład. Na zasadzie praw nabytych z opodatkowania kartą podatkową w 2022 r. mogą korzystać tylko podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie w 2021 r. Co ważne, prawo to będą mieli również w 2023 r. i kolejnych latach. Na ten moment nie ma bowiem przepisów ograniczających czasowo to uprawnienie. To oznacza, że podatnik, który korzysta z opodatkowania kartą podatkową w 2022 r., może kontynuować opodatkowanie w tej formie również w 2023 r., pod warunkiem że:

  • nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania po 31 grudnia 2022 r. albo
  • nie utraci prawa do opodatkowania w tej formie (zob. art. 25 ust. 1 pkt 1 uzpd).

Przykład

W 2021 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. W 2022 r. również korzysta z tej formy opodatkowania. Do końca 2022 r. nie utracił prawa do opodatkowania kartą podatkową. Jeżeli na początku 2023 r. podatnik nie zrezygnuje z opodatkowania w tej formie, to również w 2023 r. może korzystać z opodatkowania kartą podatkową.

Podstawa prawna:

  • 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180
  • 65 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180

Oprac. Katarzyna Wojciechowska