W świadectwie pracy nie musisz uwzględniać historii zmian adresu siedziby pracodawcy

Spółka zmieniła siedzibę z końcem września 2022 r. Zmiany te zostały ujęte w KRS. Na koniec października br. 2 osoby złożyły nam wypowiedzenia. Ich stosunki pracy zakończą się za 2 tygodnie. Czy w świadectwach pracy tych osób powinniśmy wpisać zmianę adresu spółki pracodawcy? Czy nie ma konieczności rozpisywania adresów pracodawcy i uwzględniania ich zmiany?

Nie. W świadectwie pracy nie ma konieczności uwzględniania historii zmian adresu siedziby pracodawcy. W dokumencie tym pracodawca jest zobowiązany zamieścić informacje potwierdzające stan obowiązujący w momencie jego wystawienia, a zatem wskazuje swój aktualny adres.