Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i jednocześnie powołanej na członka zarządu należy odrębnie liczyć koszty uzyskania przychodu od każdego z tych źródeł

Z jakich koszów uzyskania przychodu może korzystać osoba, która jest zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę i dodatkowo została powołana na funkcję członka zarządu?

Przychody z umowy o pracę i związane z pełnieniem funkcji członka zarządu na postawie powołania to dwa zupełnie odrębne źródła przychodów. Pierwsze to przychody ze stosunku pracy, a drugie to przychody z działalności wykonywanej osobiście. W efekcie od każdego z tych źródeł przychodów należy odrębnie liczyć koszty uzyskania przychodu.