Dofinansowanie szkolenia zleceniobiorcy nie korzysta ze zwolnienia z PIT

Zamierzam opłacić zleceniobiorcy szkolenie związane z wykonywaną pracą. Czy takie dofinansowanie może korzystać ze zwolnienia z PIT jako wydatek związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?

Nie. Zwolnienie podatkowe dla dofinansowań kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy tylko tych osób, których z firmą łączy stosunek pracy.