Jak sprawdzić stan rachunku PPK

Każdy pracownik, oszczędzający w PPK, ma założony prywatny, imienny rachunek w instytucji finansowej, wybranej przez jego pracodawcę. Jak sprawdzić, ile oszczędności mamy na rachunku PPK?

Jak każdy rachunek, również rachunek PPK to informacja o tym, ile środków posiadamy. Dodatkowo w przypadku PPK otrzymamy także informację, jaką kwotę wpłaciliśmy sami, a jaką dopłacił nasz pracodawca i państwo. Logując się na swój rachunek możemy także składać różne dyspozycje.

Logowanie na rachunek w instytucji finansowej

Niezwłocznie po zawarciu w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK, powinien on otrzymać od instytucji finansowej, wybranej przez pracodawcę, powitalny pakiet informacyjny. Znajdzie tam między innymi informacje, jak uzyskać dostęp do swojego rachunku, a zatem również dane do pierwszego logowania. Informacja przyjdzie do uczestnika PPK pocztą lub mailem, jeśli taka forma kontaktu została udostępniona przez pracodawcę. Poza informacją o zgromadzonych oszczędnościach, pracownik poprzez swój rachunek PPK będzie miał także możliwość składania dyspozycji, na przykład wskazania osób dziedziczących, zlecenia zwrotu lub zmiany sposobu inwestowania środków.

Jeśli jesteś uczestnikiem programu, a nie otrzymałeś danych do logowania się na swój rachunek PPK, zgłoś się do instytucji finansowej, prowadzącej PPK w Twojej firmie lub do osoby, odpowiedzialnej za obsługę PPK. Być może pojawił się błąd w adresie e-mail lub Twoje dane adresowe były nieaktualne.

Logowanie poprzez Serwis MojePPK

W trakcie kariery zawodowej uczestnik PPK może posiadać kilka rachunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pracują u więcej niż jednego pracodawcy. Aby ułatwić dostęp do informacji o posiadanych rachunkach oraz zsumowanej wartości zgromadzonych środków, powstał Serwis MojePPK.

Do Serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem: rachunek.mojeppk.pl. Logowanie jest możliwe poprzez profil zaufany (czyli na przykład przez bankowość elektroniczną) lub za pomocą utworzonego w serwisie konta. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie dyspozycji, związanych z oszczędnościami. Jest jednak bardzo wygodnym rozwiązaniem, które pozwala na sprawdzenie stanu oszczędności bez konieczności logowania się na poszczególne rachunki PPK. To również dobra opcja dla osób, które zapomniały, w których instytucjach finansowych posiadają rachunki PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl