Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r.

W 2023 r. kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 ustalono na 208 050 zł. Podstawa składek emerytalno-rentowych nie może być w 2023 r. wyższa od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ustalonej na dany rok kalendarzowy (w 2023 r. 6935 zł).

Ustalono roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe która będzie obowiązywać w 2023 r. Limit ten ustalono na kwotę 208 050 zł (30 x 6935 zł). Po przekroczeniu tego limitu ubezpieczeni nie opłacają składki emerytalnej i rentowej do końca 2023 r.

Powyższy limit ustalany jest na każdy rok odrębnie. Jego kwota zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2022 r. poz. 1014

Oprac. Agata Pinzuł